ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის ევროკომისიის საქართველოს წარმომადგენლობასთან საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური მდგომარების შესახებ ინფორმაციის
მოსმენის თაობაზე (დანართი 1)

„რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2018 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 06 დეკემბრის N48 87 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (დანართი 1)

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის მიზნით სათათბირო ორგანოს – საბჭოს შექმნისა და უფლებამოსილების განსაზღვის შესახებ

2017 წლის  31 მაისს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გეგმიური სხდომის ჩატარების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, კულტურის, სპორტის,  ახალგაზრდობისა და ტურიზმის გნვითარების სამსახურის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულება

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის დებულება

„ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოცილურ საკითხთა კომისიის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის დებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

საკრებულოს დადგენილება № 18 ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის შესახებ

საკრებულოს დადგენილება № 43 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • საკონტაქტო მონაცემები

    ტყიბულის მინიციპალიტეტი მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3
    ცხელი ხაზი: (497) 22 20 20
    e-mail: municipal@tkibuli.ge