ნათია ხეთერელი

ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების დირექტორი

ტელ: 599 284 954

  • საკონტაქტო მონაცემები

    ტყიბულის მინიციპალიტეტი მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3
    ცხელი ხაზი: (497) 22 20 20
    e-mail: municipal@tkibuli.ge