ემიალია გაბრიაძე-კაკაბაძე

ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორი

ტელ: 595 95 46 06

  • საკონტაქტო მონაცემები

    ტყიბულის მინიციპალიტეტი მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3
    ცხელი ხაზი: (497) 22 20 20
    e-mail: municipal@tkibuli.ge