მელიტონ ზოსიაშვილი

მერის წარმომადგენელი ორპირის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ტელ: 555 981 8 88  

  • საკონტაქტო მონაცემები

    ტყიბულის მინიციპალიტეტი მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3
    ცხელი ხაზი: (497) 22 20 20
    e-mail: municipal@tkibuli.ge