ოლეგი ქარქაშაძე
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
ტელ: 599 14 62 72
ელ-ფოსტა: olegicarcashadze@gmail.com

მერაბი ბაბუხადია
შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი
ტელ:599 96 35 19
merabi.babuxadia@gmail.com

  • საკონტაქტო მონაცემები

    ტყიბულის მინიციპალიტეტი მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3
    ცხელი ხაზი: (497) 22 20 20
    e-mail: municipal@tkibuli.ge