კობა რობაქიძე
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი
ტელ: 595 77 31 55
ელ-ფოსტა: kobarobakidze@yahoo.com

ჯეირან გელაძე
საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის გაყოფილების უფროსი
ტელ: 599 63 80 00

ბექა გვეტაძე
იურიდიული განყოფილების უფროსი
ტელ:  595 19 27 87

თენგიზ თევზაძე
საორგანიზაციო  განყოფილების უფროსი
ტელ: 599 63 96 32

ჯონდო ქასრაშვილი

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

ტელ: 595 902 453

ზაზა გოჩელაშვილი- მერის თანაშემწე

ტელ: 595  90 77 55

ელ-ფოსტა: zgochelashvili@yahoo.com

ელზა გვენატაძე

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

ტელ: 595 90 52 27

ელ-ფოსტა:municipal@tkibuli.ge

ელისო ჭანტურიძე

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

მედიასთან და სზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით

ტელ:595 700 717

ელ-ფოსტა:chanturidze.eliso@mail.ru

  • საკონტაქტო მონაცემები

    ტყიბულის მინიციპალიტეტი მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3
    ცხელი ხაზი: (497) 22 20 20
    e-mail: municipal@tkibuli.ge